Välkommen till Hägernäs Rökeri & Fritidsfiske!

I Sverkestaån mellan sjöarna Norrmogen och Sörmogen mitt i Bergslagen 

ligger vår fiskodling där vi i strömmande vatten föder upp Regnbåge som är råvaran i våra fiskprodukter.

Fisken tillreder vi i vårt Rökeri där vi också har en enkel gårdsbutik.

Du kan även köpa fiskekort och fiska på våra vatten i det natursköna Bergslagen.