Ställa in ett ADSL-Modem

Ett ADSL-modem tillhandahålls av din Internetleverantör (ISP) och skapar anslutningen mellan din dator och Internetanslutningen som tillhandahålls av din Internetleverantör. Beroende på vilken typ av ADSL du använder installationsprocessen är ganska lätt att utföra.

Ett ADSL-modem är anslutet till DSL-filtret som du sätter in i ditt telefonuttag för att minska störningarna mellan telefonlinjen och Internetanslutningen. Anslut sedan nätkabeln till ett eluttag och se till att den är ansluten till ADSL bredband. Beroende på vilken typ av modem du har bör du ansluta modemet till datorn via Ethernet eller USB-kabel och följa upp med att installera programvaran för modemkonfigurationen. När programvaran är installerad kommer du att gå igenom processen att ställa in modemet.